Organisk psykoterapi

Katrine Fogsgaard, Psykoterapeut

Organisk psykoterapi er samtaleterapi, der inddrager både krop og psyke, følelser og tanker. Nervesystemet er fysisk såvel som psykisk; mennesket er en organisk helhed og både følelseslivet, kroppens signaler og vores erkendelse er vigtige aspekter, som bruges i terapien.

Få hjælp til fx:portrætfoto_hi_sh

 • Livskriser
 • Stress og udbrændthed
 • Svære relationer
 • Sorg – at miste eller blive forladt
 • Traumer og chok
 • Angst
 • Problemer med kærlighed og parforhold
 • Ensomhed
 • Skilsmisse
 • Depressive tilstande
 • Svære følelser og handlemønstre

 

Når man befinder sig i en sårbar situation, kan det være afgørende med en god samtalepartner, der støtter én i at undersøge og håndtere de svære ting, man oplever. I samtalerne arbejder jeg metodisk med nærvær og opmærksomhed, respekt for grænser og fokus på dét der er vigtigt for den enkelte i nuet.

Samtalerne finder sted i et fordomsfrit og tillidsfuldt rum og tager udgangspunkt i det enkelte menneskes unikke situation og oplevelse.

Jeg er uddannet i gestaltterapi og kropsorienteret psykoterapi. Jeg trækker desuden på den biologisk funderede chok- og traumebehandling og på metoder til at arbejde med barndom og tilknytning.

Klinikken ligger på indre Frederiksberg mellem Vesterport og Forum metrostation – Sankt Knudsvej 36, 2. sal. Her er to timers gratis parkering.

 

Psykolog eller psykoterapeut? Hvad er forskellen?                                                                        En examineret psykoterapeut har minimum fire års praktisk uddannelse, dvs. konkret træning i at arbejde med klienter. I modsætning til dette har en psykolog en grundig teoretisk uddannelse  i psykologi fra et universitet. Oven i dette vil mange psykologer have taget noget praktisk efteruddannelse. Der er mange forskellige tilgange både blandt psykoterapeuter og psykologer, og mange arbejder med de samme ting og på samme måde. Nyere forskning viser imidlertid, at det ikke er metoderne, der er afgørende for at klienterne får det bedre, men derimod kvaliteten af relationen mellem terapeut og klient – dvs. om den psykoterapeut eller psykolog du går hos, har en god fornemmelse af dig, at du føler dig forstået, og at I sammen afklarer hvad du gerne vil med terapien.

En vigtig forskel mellem psykologer og psykoterapeuter er dog, at du i nogle tilfælde kan få tilskud til at betale for sessionerne hos en psykolog, hvis du får en lægehenvisning ud fra visse diagnoser eller situationer (fx dødsfald i nærmeste familie, selvmordsforsøg eller lignende – se mere om hvornår du kan få tilskud her). Det kan du ikke hos en psykoterapeut. Mange psykoterapeuter vil derfor have en lavere timepris, så forskellen er ikke nødvendigvis så stor.