Kropspsykoterapi

Kropspsykoterapi kan hjælpe dig hvis svære oplevelser har sat sig i kroppen. Hvis vi oplever stress, får vi ofte åndedrætsbesvær eller hovedpine, måske synsforstyrrelser. Når vi er bange, får vi fx ondt i maven, svimmelhed eller mister fornemmelsen af at være tilstede kropsligt. Traumatiske begivenheder eller relationer kan bringe vores nervesystem ud af balance. Krop og psyke reagerer, som om vi er i fare, selv når vi er i sikkerhed. Kropspsykoterapi – eller den kropsorienterede psykoterapi – undersøger alle disse signaler og beskeder fra kroppen. 

 
Nervesystemet er fysisk og psykisk

Den organiske psykoterapi trækker på den praksis og viden som er udviklet i den kropsorienterede psykoterapi. Her tages udgangspunkt i at nervesystemet er fysisk såvel som psykisk. Kroppen er en ressource der bruges i terapien. I samtalerne støtter jeg mine klienter i at mærke, hvordan kroppen reagerer i forbindelse med de ting, vi taler om. Vi undersøger, hvad kropsfornemmelserne fortæller i netop deres situation. Jeg hjælper tillige med at skærpe opmærksomheden mod, hvad kropssproget udtrykker, hvilket fx kan bruges til at fordybe forståelsen af vigtige behov. Jeg tilbyder desuden øvelser med fokus på grounding, energimobiliserende øvelser, beroligende øvelser og lignende.

Email: katrinefogsgaard@protonmail.com

Telefon: 61606613

61606613

kropspsykoterapi - landskab med krop og tyngde
Om den kropsorienterede psykoterapi

I hvor høj grad kroppen er vigtig i forbindelse med terapeutiske processer, er i den senere år blevet mere og mere anerkendt. Oprindelig var det især Wilhelm Reich der fremhævede kroppens betydning, og derefter folk der videreførte hans arbejde – Alexander Lowen, Malcolm Brown og andre. I Danmark har der fx været Bodynamic traditionen grundlagt af Lisbeth Marcher. Internationalt er det ikke mindst indenfor traumebehandling at kroppen er kommet mere og mere i fokus – med metoder som Peter Levine’s SE-behandling (Somatic Experience) og EMDR. Med den neuroaffektive psykoterapi er det også blevet mere bredt anerkendt at både følelser, kognition og det biologiske grundlag, kroppen og hjernen, spiller en rolle i psykisk udvikling og terapeutiske processer.

Læs mere om mig og det jeg har uddannet mig i her.