Kropspsykoterapi

Svære oplevelser kan sætte sig i kroppen – hvis vi oplever stress, får vi måske åndedrætsbesvær eller hovedpine, måske synsforstyrrelser. Når vi er bange, får vi måske ondt i maven, måske svimmelhed – eller mister helt fornemmelsen af at være tilstede kropsligt. Decideret traumatiske begivenheder eller traumatiserende relationer kan bringe vores nervesystem ud af balance, så krop og psyke vedvarende reagerer, som om vi er i fare, selv når vi er i sikre omgivelser.

Den organiske psykoterapi trækker på den praksis og viden, som er udviklet i den kropsorienterede psykoterapi. Her tages udgangspunkt i, at nervesystemet er fysisk såvel som psykisk. Kroppen er en ressource der bruges i terapien. I samtalerne støtter jeg mine klienter i at mærke, hvordan kroppen reagerer i forbindelse med de ting, vi taler om, og vi undersøger, hvad kropsfornemmelserne fortæller i netop deres situation. Jeg hjælper tillige med at skærpe opmærksomheden mod, hvad kropssproget udtrykker, hvilket fx kan bruges til at fordybe forståelsen af vigtige behov. Jeg tilbyder desuden øvelser med fokus på grounding, energimobiliserende øvelser, beroligende øvelser og lignende.

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om eller selv prøve krops-psykoterapi:

Telefon 61606613 – email: katrinefogsgaard@protonmail.com