Gestaltterapi

Gestaltterapeutiske metoder er en del af den organiske psykoterapi. Det vigtigste er her en god kontakt mellem klient og terapeut.  For at kunne tilbyde mine klienter det tillidsfulde rum, som er afgørende for terapien, arbejder jeg som samtalepartner metodisk med nærvær, respekt for grænser og med fokus på at tage udgangspunkt i den oplevelse, der er aktuel for klienten.

For nogle klienter er det, ud over samtalen, givende at arbejde med de praktiske øvelser, som er udviklet indenfor den gestaltterapeutiske retning. Det kan fx være mindre rollespil, der bruges, hvis man som klient ønsker at gå i dybden med bestemte relationer eller egne indre konflikter, usikkerhed og tvivl. Andre øvelser bruges i forbindelse med en undersøgelse af behov for kontakt hhv. afstand og grænser til andre mennesker.

Den nyere gestaltterapi lader med disse øvelser nænsomt klienten “træde ind i situationen” fremfor kun at tale om situationen. Hermed får man som klient mulighed for  at mærke og undersøge alle de nuancer, der kan ligge i et bestemt problem. Situationen får så at sige “krop”, man oplever den nu og her, hvilket betyder at følelserne kan arbejde og udvikle sig på en anden måde, end når man blot taler om dem.