Gestaltterapi

Gestaltterapi bygger først og fremmest på en god kontakt mellem klient og terapeut.  For at kunne tilbyde mine klienter et tillidsfuldt rum, arbejder jeg som samtalepartner med nærvær, respekt for grænser og med fokus på at tage udgangspunkt i den oplevelse, der er aktuel for klienten. Hvis du er interesseret i at prøve gestaltterapien, er du meget velkommen hos mig – se mere om priser og kontaktinfo her.

For nogle klienter er det givende at arbejde med de praktiske øvelser, som er udviklet indenfor den gestaltterapeutiske retning. Det kan fx være såkaldt stolearbejde eller pol-arbejde, mindre rollespil, der bruges, hvis man som klient ønsker at gå i dybden med bestemte relationer eller egne indre konflikter. De kan også bruges hvis man oplever usikkerhed og tvivl. Andre øvelser bruges i forbindelse med en undersøgelse af behov for kontakt hhv. afstand og grænser til andre mennesker.

Den nyere gestaltterapi lader med disse øvelser klienten “træde ind i situationen” fremfor kun at tale om situationen. Hermed får man som klient mulighed for  at mærke og undersøge alle de nuancer, der kan ligge i et bestemt problem. Situationen får så at sige “krop”, man oplever den nu og her. Det betyder at følelserne kan arbejde og udvikle sig på en anden måde, end når man blot taler om dem.

Gestaltterapiens udvikling

Gestaltterapi er en nyere terapiform, der blev udviklet af Fritz Perls, Laura Perls og Paul Goodman i 1940’erne og 1950’erne. Den er en del af den humanistiske og oplevelsesorienterede psykoterapi, der bygger på opfattelsen at terapeutisk udvikling bedst finder sted med udgangspunkt i klientens egen oplevelse. Man lægger mindre vægt på at fortolke og analysere “bag om” det klienten oplever sådan som man traditionelt gør i psykoanalysen.  Man bruger også mindre tid på enkel regulering af adfærd, som fylder i den kognitive terapi. Til gengæld er anerkendelse og undersøgende nysgerrighed, samt opmærksom kontakt værktøjer, der styrker klientens selv, egenforståelse og fornemmelse for behov. Den gestaltterapeutiske tilgang bygger i høj grad på den eksistentielle terapi, hvor klientens ansvar og valg er centrale pejlemærker.

Gestaltterapien er blevet ved med at udvikle sig også i de senere årtier, hvor den har været en af de mest indflydelsesrige psykoterapier. Eksempelvis er dens tilgange og metoder blevet integreret i Emotionsfokuseret terapi (EFT) og i Internal Family Systems Therapy (IFS), der i netop i disse år vinder stor udbredelse både i USA og Europa. Læs evt. mere om gestalt terapi her.

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om eller selv vil prøve gestaltterapi:

Email: katrinefogsgaard@protonmail.com