Om mig

For mig er det vigtigste ved terapi, at det skaber et tillidsfuldt og fordomsfrit rum, hvor ingen følelser er forkerte, og hvor man som klient får de bedste rammer for at mærke sig selv. I samtalerne med mine klienter arbejder jeg derfor metodisk med nærvær, respekt for grænser og fokus på helheden i klientens livssituation.

Jeg er uddannet i gestaltterapi og kropsorienteret psykoterapi på Akademiet for Psykoterapi. Udover gestaltterapien og krops-psykoterapien trækker jeg på den eksistentielle terapi, metoder fra den biologisk funderede chok- og traumebehandling og på metoder til at bearbejde barndomsoplevelser og tilknytningstraumer.

      CV
  • 2015 til nu: Selvstændig psykoterapeut på Klinik Mitra, Frederiksberg
  • 2015-2017: Supervisor for Dansk Flygtningehjælps Unge- netværk, DFUNK
  • 2016-2017: Terapeut hos TUBA, Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere, sektionen for frivillige
  • 2010-14: Uddannet ved Akademiet for Psykoterapi, uddannelse godkendt af Dansk Psykoterapeutforening
  • Fortløbende supervision hos Meriam Al-Erhayem, AcademyCph
  • 2012-14: Terapeutiske træningsgrupper hos Lise Haderup og Charlotte Mohr
  • 2010-14: Supervision hos Birgitte Due, Organisk psykoterapeut
  • 2008-2018: Redaktør, Redaktionskoordinator og -assistent, Alinea/ Lindhardt & Ringhof
  • 2006-2007: Forskningskoordinator, Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet
  • 2004: Cand. mag. i litteraturvidenskab

 

Udover at være psykoterapeut er jeg cand. mag i litteraturvidenskab fra Københavns Universitetet. På universitetet har jeg især beskæftiget mig med, hvordan indlevelse i litteratur (i universer, i karakterer og stemninger) er af betydning for, hvordan vi forstår og oplever os selv og vores verden. Den såkaldt oplevelsesorienterede psykoterapi – som gestaltterapi fx – var derfor en oplagt videre vej for mig.

I det oplevelsesorienterede ligger desuden en anden grundlæggende indstilling: Jeg tager  udgangspunkt i mine klienters egen oplevelse i respekt for den enkeltes integritet. Jeg tolker ikke “bag om” klienten ud fra forudfattede teoretiske systemer. Dette er altafgørende, da det er min opfattelse, at det vigtigste fundament for psykisk forandring er anerkendelse, tillid, omsorg og fordomsfri opmærksomhed.

Jeg arbejder under tavshedspligt og i overensstemmelse med Psykoterapeutforeningens  etiske regler.