Traumer

I traumeterapi er kroppen en vigtig kilde til terapeutisk forandring. Hvis man har været udsat for chok eller andre traumatiserende  oplevelser kan nervesystemet være i en mere eller mindre permanent ubalance. Du kan opleve uro i kroppen, søvnbesvær, mareridt, flashbacks, fysiske symptomer som rystelser, hovedpine, kvalme og lignende. Her er der brug for at arbejde nænsomt for at genopbygge nervesystemet igen.

Jeg arbejder med chok og traumer med udgangspunkt i vores biologiske kamp- og flugtreaktioner. For at genopbygge nervesystemet med traumeterapi er det afgørende at behandle traumet eller chokket med tilpas opmærksomhed. Ikke for meget og ikke for lidt, dosering er altafgørende. Arbejdet med traumer og chok har som fokus at etablere og bevare kontakten til ressourcer og tryghed, fysisk og psykisk. Jeg er bl.a. inspireret af de neuroaffektive tilgange og især af Peter Levines Somatic Experiencing. Her er der fokus på en integration og forløsning af den traumatiske oplevelse via arbejdet med kroppens efterreaktion. Jeg bruger opmærksomhed på åndedræt og meditative teknikker som ressource i integrationen.

Læs evt. mere om kroppens betydning i terapien her.

traumer - voldsomt hav

Traumer kan enten være opstået i forbindelse med pludselige begivenheder, trafikuheld, overfald, oplevelser i krig eller lignende. Det kan også være udviklingstraumer, som relaterer sig til forhold i barndommen, der har belastet nervesystemet pga. overgreb, fysisk og psykisk utryghed, forældres manglende tilgængelighed eller utilregnelighed. Disse traumer kan have betydning for grundlæggende erfaringer, bevidste og ubevidste, samt kropslige, og de kan styre vores måde at leve livet på som voksne – utryghed i relationer, manglende tillid, generelle angsttilstande eller panikangst, depression og udvikling af stress.

I terapien kan vi arbejde med at komme fri af traumatiske mønstre ved at bruge både kognitiv, emotionel og kropslig integration.

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om eller selv vil prøve traumeterapi:

Email: katrinefogsgaard@protonmail.com

Tlf: 61606613

61606613